A fejlesztést az tette indokolttá, hogy Makón mindössze 25%-os volt a csatornázottság, a térség falvaiban pedig egyáltalán nem volt szennyvízcsatorna, holott az igény évtizedek óta meglett volna rá. A szennyvízelvezetés önkormányzati feladat, ezért fogott össze a hat érintett település önkormányzata és kezdték meg a projekt előkészítését, még 2005-ben.

A beruházás eredményeként mind a talajvíz, mind a felszíni vizek, így a Maros terhelése is számottevően csökkent. A projekt megvalósulása hozzájárult a szennyvíztisztítási tevékenységek környezetterhelő hatásainak minimalizálásához és a környezetszennyezés megelőzéséhez, mérséklődtek a tisztítatlan szennyvizek okozta közegészségügyi kockázatok. A beruházás hosszú távon csökkenti a belvízveszély kialakulását, egyúttal védi Makó és térsége ivóvízbázisát is.

A projekt keretében kiépültek a még hiányzó helyi gyűjtőrendszerek: csatornák és nyomóvezetékek, felújították az elöregedett és környezetet szennyező városi beton anyagú csatornaszakaszokat, és bővítették a makói szennyvíztisztító telep kapacitását.  A beruházásban során mintegy 300 kilométer gravitációs és több mint 90 km nyomás alatti gyűjtőcsatorna épült, 12,1 kilométer meglévő csatorna újult meg. Kiépült 14.306 új házi bekötés és a 34 új körzeti átemelő mellett több mint 2000 házi átemelő is létesült.

Az egyes településeken megvalósult beruházások:

Települések

  (6 Település)

Makó

 

a meglévő hálózatból megújult 12,1 km gerincvezeték és 11 átemelő; 


a csatornaépítés kiterjedt a város szennyvízhálózatba eddig be nem kapcsolt részeire is: 104,2 km új gerincvezeték és 8.233 házi bekötés épült; 


a szennyvíztisztító telep fejlesztése során – a teljes beruházás egyik központi elemeként – a biológiai kapacitást 52.500 lakos egyenértékre bővítették, s a telepen alkalmazott korszerű - SBR - technológiával teljesíthetők az érzékeny besorolású területekre vonatkozó tisztítási határértékek. A fejlesztés részeként új szennyvíziszap-kezelő és -elhelyező rendszer épült, amely évente több mint ezer tonna víztelenített iszap kezelésére alkalmas. Az eljárásban napenergiát használnak fel az iszap helyszíni víztelenítésére.
Egy kiegészítő beruházás keretében további 40 ingatlan bekötése valósul meg a városban 2015. szeptember végéig. A közel 265 millió forintos beruházás eredményeként az eddig csatornázatlan területeken is kiépül majd a szennyvízhálózat, így ezekben az utcákban és háztartásokban is megszűnnek a szikkasztók, amelyek komoly terhelést jelentettek a környezet számára. A kiegészítő beruházás további 556,5 méter gerinccsatornát, 366,5 méter bekötővezetéket és 1566 folyóméter nyomóvezetéket jelent.

Apátfalván

kiépült:

31,8 km gravitációs csatorna, 


1.382 házi bekötés,


0,8 km nyomás alatti hálózat és 7,6 km nyomóvezeték, 


5 új átemelő, biofilterekkel.

Földeákon

a csatornázási munkálatok során

18 km gravitációs és, mint 3 km nyomás alatti hálózat, 


1258 házi bekötés valósult meg.


5 új átemelő, biofilterekkelKiszomboron

 

20 km gravitációs és 5,5 km nyomás alatti hálózat, 


261 házi bekötés épült meg.


4 új átemelő, biofilterekkelMagyarcsanádon

megépült:

14.2 km gravitációs csatorna és 1 km nyomóvezeték, 


652 házi bekötés


3 új átemelő, biofilterekkelMaroslelén

 

18 km gravitációs és 16 km nyomás alatti vezeték, 


1164 bekötés 


7 db új átemelő létesült, biofilterekkelAz összes un. szennyvíz távvezeték esetében a daraboló – aprító, valamint a légöblítés gépei is beépítésre kerültek.
A szennyvízcsatorna-rendszer karbantartásához a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás egy csatornatisztító gépláncot, egy konténerszállító gépjárművet, két szervizgépkocsit, egy kotró-rakodógépet, valamint két mobil áramfejlesztő berendezést is vásárolt, amelyeket az üzemeltető számára adott át a beruházás befejezésekor.

A beruházás járulékos eredménye 345 ezer négyzetméternyi teljes pályában megújult útburkolat, valamint egy 120 térfigyelő kamerából álló rendszer létrejötte is.


A Makót és térségét érintő beruházás tényleg nagy szám az itt lakók életében. Javultak az életkörülmények, megszűntek a szennyvízzel kapcsolatos környezeti problémák. Az anyagi források igazi értéket teremtettek: élhetőbb, tisztább és biztonságosabb lakóhelyet!


A beruházás adatai:

Pályázó neve


Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására


Projekt megnevezése


Makó város és térsége (Kiszombor, Maroslele, Földeák, Apátfalva, Magyarcsanád) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása


Operatív

program neve


 Környezet és Energia Operatív Program


Pályázat neve


1.2.0/2F Szennyvízelvezetés és tisztítás


Beruházás helye (régió)


Dél-Alföld


Beruházás helye (megye)


Csongrád


Beruházás helye (helység)

Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Makó, MarosleleMegítélt összeg (Európai Uniós és hazai forrásból)


     11 007 637 710 FtBeruházás teljes összege


     13 498 063 096 Ft


Kapcsolat

Kérjük, a garanciális javításokkal kapcsolatban az érintett önkormányzattal vegye fel a kapcsolatot!Sending...